Palvelut

Reseptin uusiminen

Apteekkimme kautta voit  uusitaan edelleen paperisia reseptejä Sievin terveyskeskuksessa. Apteekkiin jätetyt paperiset reseptit uusitaan terveyskeskuksessa sähköiseksi reseptiksi. Sähköisenreseptin uusiminen kestää 1-8 arkipäivää. Sähköinen resepti uusitaan asiakkaan haluamassa terveydenhuollon toimipisteessä.

Yhteisvaikutukset

Pystymme tarkistamaan kaikkien käyttämiesi lääkkeiden yhteensopivuuden ohjelmallamme.

Vanhat lääkkeet

Kaikki vanhentuneet tai käytöstä muuten poistetut lääkkeet sekä elohopeaa sisältävät kuumemittarit ovat ongelmajätteitä ja ne on syytä tuoda apteekkiin hävitettäviksi. Otamme lääkejätteet vastaan maksutta ja toimittamme ne edelleen hävitettäväksi Vestia Oy:lle. Apteekki ei lääketurvallisuussyistä voi lunastaa takaisin lääkkeitä, ei edes avaamattomia pakkauksia.
Elohopea ja jodi vaativat ongelmajätelaitoksessa omat, erilliset käsittelynsä. Siksi elohopeaa sisältävät kuumemittarit on syytä jo kotona laittaa omaan, erilliseen pussiin. Samoin jodia sisältävät valmisteet, esim. Jodix-tabletit ja Betadine-valmisteet, on pakattava omaan pussiinsa. Muut lääkejätteet voi palauttaa yhdessä pakattuina. Pyydä apteekista maksuton lääkejätteen lajitteluohje kotiin.

Ruiskut ja neulat on syytä turvallisuussyistä pakata erilliseen, esim. kannelliseen astiaan. Apteekki ei ota vastaan paristoja, kemikaaleja, liuottimia tai muita ongelmajätteitä. Ne on syytä viedä paikalliseen jätekeskukseen.

Lääkityksen tarkistus

Palvelussa selvitetään asiakkaan kokonaislääkitys ja tarkistetaan epätarkoituksenmukaiset päällekkäisyydet ja yhteensopimattomuudet. Samalla tarkistetaam lääkkeiden oikea ottoaika suhteessa ruokailuun ja vuorokauden aikaan ja muihin lääkkeisiin. Palvelu soveltuu erityisesti iäkkäille ja/tai useita lääkkeitä käyttävälle. Kysy lisätietoja apteekilta!

Annosjakelu

Apteekkimme tarjoaa annosjakelupalvelua. Käytössä olevien lääkkeiden yhteensopivuus tarkastetaan ennen annosjakelupalvelun aloittamista. Lääkkeet toimitetaan asiakkaalle 2 viikon annosjakelurullissa. Rullasta lääkkeen ottaminen on helppoa, eikä lääkityksen muuttuessa kerry kotiin käyttämättömiä lääkkeitä. Soita meille tai tule käymään apteekissa paikan päällä, niin kerromme mielellämme palvelusta lisää.

Kela

Pidäthän Kela-kortin (sairausvakuutuskortin) mukanasi asioidessasi apteekissa, tällöin saat lääkkeistäsi mahdollisen Kela-korvauksen heti apteekissa. Kela-kortista selviävät myös mm. oikeutesi lääkkeiden erityiskorkorvauksiin.

Kaikkia lääkärin reseptillä määräämiä lääkkeitä Kela ei korvaa, esim. monet silmä- ja korvatipat asiakas joutuu maksamaan kokonaan itse. Kelan kattokorvaussumma on vuonna 2019 572,00 euroa. Mikäli tämä summa Kela-korvattavien lääkkeiden osalta ylittyy jo kesken kalenterivuotta, asiakas maksaa loppuvuoden aikana korvattavista lääkkeistään vain omavastuuosan 2,50 euroa / lääke.

Lisää tietoa Kela-asioista löydät Kelan sivuilta.